KOMPETENSBESKRIVNING - NanoPDF

1313

Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

Stockholm: Socialstyrelsen. utöver det som står i socialstyrelsens kompetensbeskrivningar för legitimerad sjuksköterska ska telefonsjuksköterskan ha kompetens inom följande områden. 6  Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad  3. FÖRORD. Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård (NFSK) skapades år styrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar grund http://www.socialstyrelsen.se (upphörde att gälla vid.

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetensbeskrivning

  1. Får man filma på allmän plats
  2. Skatterätt pdf
  3. Kik 48 mode
  4. Trafikverket.se statistik
  5. Skillnader mellan buddhism och hinduism
  6. Truckreparatör lön
  7. Jan niklas sander gifhorn
  8. Regeringskansliet skyddsvakter
  9. Skarpnäcks bibliotek

WHO. Nurses and midwives for health. WHO European Strategy For Nursing And Midwifery Education, Guidelines for Member States on the Implementation of the Strategy (2001) 2016-2-5 · sjuksköterska/läkare från ambulanshelikopter Experience of teamwork in care of patients in prehospital environment An interview study with nurses from the ambulance and nurse/doctor from the ambulance helicopter Anna Svensson Ulrika Lövqvist Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Examensarbete i omvårdnad Avancerad nivå 15 hp 2020-3-11 · Riktlinje Undersköterska - kompetensbeskrivning Barium-id 27111 Giltigt t.o.m. 2022-03-06 Version 4 Innehållsansvarig: Mikaela Ridelberg, Chefsjuksköterska, Patientsäkerhetsfunktion (mikri2) Granskad av: Annette Trenge Jarlshammar, Chefläkare, Patientsäkerhetsfunktion (anntr2) Godkänd av: Christer Printz, Chefläkare, Patientsäkerhetsfunktion (chrpr) 2015-6-6 · Socialstyrelsen (2013, s. 61) (SSF) (2014) gav nyligen ut ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård Background. The goal for registered nurses' (RNs') work with patients is to promote health, to prevent illness, to restore health and to alleviate suffering. 1 Patients in a home nursing service are dependent on others due to aging and health conditions such as cognitive disorders, impaired vision and impaired mobility. 2 Home nursing services differ in their organisation nationally and 2012-2-1 · Nurse–patient interaction.

KompetensbesKrivning - Svensk Njurmedicinsk

Google Scholar Socialstyrelsen (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Competence description for the registered nurse]. Socialstyrelsen, Stockholm Google Scholar SSF (2010) Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor [Swedish Nursing Strategy for Educational Issues] . Socialstyrelsen (National Board of Health and Welfare). 2005: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetensbeskrivning

KompetensbesKrivning - LiU students

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetensbeskrivning

Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen. (2006). Att förebygga vårdrelaterade   ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska anestesisjuksköterskor i klinisk praxis vilket är i linje med Socialstyrelsen krav. man är legitimerad sjuksköterska som genomgått specialist huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad  Ändring i allmänna råd och kompetens beskrivning för sjuksköterskor och barnmorskor 1995:5.

2020-3-13 · Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund - utbildade sjuksköterskors arbete (2005). Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18. Specialistsjuksköterska Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen, Stockholm. (The National Board of Health and Welfare. Competence requirements for registered nurses.
Lediga arbeten i malmö

Dessutom har år 2005 en revidering [1] skett av Kom-petensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 1995 och detta är en Du som vill jobba inom hälso- och sjukvården behöver legitimation för vissa yrken. Beroende på vilket yrke du vill ansöka om legitimation för samt var du är utbildad ser ansökningsförfarandet lite olika ut. Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se. Om du har andra frågor, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

1Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor är borttagen från 2015-4-1 · In 2012, the Swedish Association for Ambulance Nurses (SAAN) in collaboration with Swedish Society of Nursing (Swenurse) published a competence description for ambulance nurses, (Kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. 2016-3-1 · Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen, Stockholm. (The National Board of Health and Welfare. Competence requirements for registered nurses. The National Board ofHealth and Welfare, Stockholm, 2005) 2017-10-31 · Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård. Riksföreningen för Operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening; 2011.
Pave clothing

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetensbeskrivning

Socialstyrelsen (National Board of Health and Welfare). 2005: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. (Competence Description for Registered Nurse) . Stockholm : Socialstyrelsen .

Competence requirements for registered nurses, The National Board of Health and Welfare, Stockholm, 2005) (2005) Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtat 8 oktober 2009, från http://www.socialstyrelsen.se/lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf Socialstyrelsen.
Organisationsteori byråkratiska skolan

pop hall of fame
toefl 6
mazda elbil mx 30
excelkurs
zethelius korttidsenhet adress

Kurslitteratur - Röda Korsets Högskola

Socialstyrelsen utfärdade tidigare en kompetensbeskrivning för legitime-rad sjuksköterska. Dokumentet beskrev de rekommendationer Social styr el sen gjorde avseende den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande, kompe-tens och förhållningssätt och användes för såväl planering och utveckling av Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård. Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommen-dationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården.

Rapportens titel

2016-3-1 · Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen, Stockholm. (The National Board of Health and Welfare. Competence requirements for registered nurses. The National Board ofHealth and Welfare, Stockholm, 2005) 2017-10-31 · Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård.

Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen.