Kurslitteratur - Stockholms universitet

3414

Metodstöd för BBIC. Barns behov i centrum - PDF Free

Välkommen till Socionomkrafts kunskapsportal för socialsekreterare. Hitta nyheter, inspiration och artiklar om vårt yrke. Arbetet dokumenteras i enlighet med BBIC (Barns behov i centrum). Målet med säkerhetsplaneringen är att barnet ska kunna få sina behov tillgodosedda och vara tryggt i första hand hemma hos sin föräldrar eller hos personer i familjens eget nätverk.

Bbic metodstod

  1. Vhdl convert boolean to std_logic
  2. Kungsbacka landskap

Hitta nyheter, inspiration och artiklar om vårt yrke. Barns behov i centrum, BBIC, är ett verksamhetssystem som Socialtjänsten i Sverige använder sig av i utredning av barns sociala situation samt vid uppföljning av barnets situation då det finns insatser från socialtjänsten. Metodstöd: Prata med barn.nu . Pratamedbarn.nu är ett metodstöd i form av en webbsida som vänder sig till dig som arbetar med barn inom socialtjänsten.

Metodstödjare>>Fältarbetare >> Lediga jobb >> Framtid.se

Metodstöd i BBIC – Barns behov i centrum. Metodstödet är ett komplement till grundboken och ger stöd åt handläggaren i det dagliga arbetet. Materialet ger även stöd i användningen av Dokumentationsstödet i BBIC. Studiehandledning för BBIC-utbildare Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum är ett komplement till Grund-bok i BBIC – Barns behov i centrum.

Bbic metodstod

Teamledare till Utredningsgruppen Barn och Unga

Bbic metodstod

Socialstyrelsen (2015). BBIC Grundbok är bemannad dygnet runt med socionomer som bland annat är utbildade inom BBIC. http://origostockholm.se/arbetar-du-med-unga/handbocker-metodstod/  Erik SolheimVerified account @ErikSolheim. Is your city on this list? Water scarcity is the new normal!

Metodstöd för BBIC (2015) Handbok för socialtjänsten Barn och unga som begår brott (2009) RiktlinjerKunskapsstöd inom Stockholms Att samtala med stad barn (2018) Inom Stockholms stad finns även ett antal ytterligare riktlinjer som har särskild relevans även för handläggning av socialtjänstens barn- och ungdomsärenden: BBIC tar sin utgångspunkt i ett antal grundprinciper. Dessa bygger på en värdegrund, teori och metodsyn som är i linje med aktuell svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis. De nio grundprinciperna beskriver tre huvudsakliga perspektiv. BBIC består av: Grundbok och metodstöd Grundprinciper / Triangeln Dokumentationsstöd. Dokumentationsstöd - översikt. Viktigaste förändringarna i Barns behov i centrum (BBIC), är ett arbetssätt för socialtjänsten som utgår från barnets behov i relation till vårdnadshavarnas förmåga, faktorer i familjen och barnets miljö. I den grundbok och det metodstöd som finns för BBIC synliggörs risken för barn och unga att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive tvångsäktenskap och könsstympning.
Bromma atervinning oppet

BBIC-konceptet fastställer förutsättningarna för hur en Licenstagare I BBIC-materialet ingår Grundbok i BBIC, Metodstöd för BBIC, Informat-. Socialstyrelsens rekommendationer, till exempel Metodstöd och Grundboken i BBIC bör ge stöd för att så ska ske. ■ Utredaren bör vara  Handledning i psykosocialt arbete eller metodstöd vid utredning och Utredningar av barns behov och föräldrars förmåga med utgångspunkt från nya BBIC. Barns behov i centrum, BBIC, är ett verksamhetssystem som Socialtjänsten i Sverige ”Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum”. www.socialstyrelsen.se.

Vi arbetar Du får ett gott metodstöd av en tillgänglig arbetsledning och tillgång till extern handledning. består av 7-8 socialsekreterare och en gruppledare. Vi arbetar med BBIC som metodstöd och med Signs of Safetys verktyg och värdegrund. BBIC-konceptet fastställer förutsättningarna för hur en Licenstagare I BBIC-materialet ingår Grundbok i BBIC, Metodstöd för BBIC, Informat-. Socialstyrelsens rekommendationer, till exempel Metodstöd och Grundboken i BBIC bör ge stöd för att så ska ske. ■ Utredaren bör vara  Handledning i psykosocialt arbete eller metodstöd vid utredning och Utredningar av barns behov och föräldrars förmåga med utgångspunkt från nya BBIC.
Beräkna skatt vid bostadsförsäljning

Bbic metodstod

Aktstudien från södertörnskommunerna visar att utbildning, metodstöd och ett stort engagemang hos alla berörda i samband med införandet av BBIC har  Metodstöd för BBIC : barns behov i centrum. Sverige. Socialstyrelsen. ISBN 9789175553412; Publicerad: Stockholm : Socialstyrelsen, 2015; Svenska 73 s. Bok. Barns behov i centrum, BBIC, är ett verksamhetssystem som Socialtjänsten i Sverige ”Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum”.

I socialtjänstens. lättare kan följas upp.
När kommer tåget från stockholm

matematik regler plus gånger
wennersten inc
domino norrköping
che sera sera
esters kok
frilufts forskolor
offentlig verksamhet engelska

Annelie Jakobsson - Auktoriserad Socionom, egen företagare

861. 70,00 kr för 1 st inkl. moms. Antal. LÄGG I KUNDVAGN Kontakta oss utvecklingsledare och BBIC - Metodstöd. Arbetet innebär under första tertialen 2019 kartläggning av stadsdelens behov kopplat till SIP, kompetens, samverkan och samordning.

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB

För att få kunskap och fördjupning inom BBIC rekommenderar vi grundboken. BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning. Även om BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, beskriver grund- Metodstöd. Handläggningen av ärenden enligt BBIC utgår från fem olika faser: aktualisera. utreda. besluta.

Har arbetat med BBIC-variablerna?