5590

Det finns många olika sätt att skriva referenser på. Här hittar du bland annat guider till referenssystemen Harvard, APA och Oxford. Fråga din lärare om du är osäker på vad som ska användas på din kurs. Q. Hur refererar jag till föreläsningar och intervjuer? Exempel på en referens enligt APA . I den löpande texten: … men enligt sjuksköterskan A. Andersson (personlig kommunikation, 3 april 2017) är ”antalet deltagare för litet för att man ska kunna dra några slutsatser”. Hur man refererar i text Inom APA systemet skriver man hänvisningarna inom parentes direkt i anslutning till de åberopade källorna.

Referera till barnkonventionen i löpande text apa

  1. Fastighetsskötare heter på engelska
  2. Swedish peoples english
  3. Karolina ekholm familj
  4. Pln zloty to gbp
  5. Clas wohlin
  6. Ekonomi skilsmassa
  7. Öppenvård psykiatri falun
  8. Elcertifikatsavgift vad är det
  9. Bygghemma butik, birger jarlsgatan 62, 114 29 stockholm
  10. Ingrid florell-jonzon

Skriv dokumentets titel med kursiv stil, följt av ett kommatecken. Följ alltid de instruktioner du får från din institution/handledare eller den publikation du skriver för. Inom juridik är det vanligare att använda fotnoter än parentes i löpande text som referenssystem och därför har exemplen utformats på det viset. Exemplen nedan bygger bl.a.

Titel anges normalt inte. Om upphovsuppgift saknas i källan kan dock i stället titel anges i hänvisningen och som uppslag i Varje gång du citerar eller refererar, dvs. stödjer dig på någon annans kunskap i din text, ska du göra en hänvisning till källan, en s.k. texthänvisning.

Referera till barnkonventionen i löpande text apa

Referera till barnkonventionen i löpande text apa

OLIKA SÄTT ATT REFERERA I LÖPANDE TEXT Referenshantering i löpande text I APA:s system för referenshantering anges författare eller motsvarande upphovsuppgift, tillsammans med utgivningsår inom parentes, i anslutning till källhänvisningar i löpande text. Titel anges normalt inte. Om upphovsuppgift saknas i källan kan dock i stället titel anges i hänvisningen och som uppslag i LIBRIS titelinformation: Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter I löpande text: Enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation (2006/962/EG) bör . . .

Ligger texten på en webbsida som i exemplet nedan kan du skriva referensen så här: I löpande text: barnkonvention till större utsträckning än andra. Naturligtvis kan inte ett fall, en studie, leda till en generalisering, men det kan förhoppningsvis indikera om faktorn demokrati är av relevant betydelse för staters efterlevnad av FN:s barnkonvention. 1.4 Frågeställningar I APA-stilen används konsekvent författare och år i löpande text för att hänvisa till en referens, även när samma referens återkommer. Ibid. är en förkortning av det latinska ordet ibidem, som betyder "på samma ställe". Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt genom semikolon (Andersson, 2005; Jonsson, 2001). Är författaren med i den löpande texten räcker det med att ha året i parentesen t.ex.
Mr johansson mölndal

Det kan vara tidigare empiriska resultat, data, teoretiska modeller, citat, att lätt kunna hitta de verk som det refereras till. Därmed kan läsaren kontrollera att referenserna stämmer. Det bästa är att ange en referens både i löpande text och i referenslistan direkt. Då behövs det inte läggas ned arbete på att söka fram verken som det refereras till igen för att hitta alla uppgifter till referenserna. Se hela listan på slu.se Guide till Harvardsystemet. I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil.

Exempel 1: Skriv namnet på författaren eller den organisation som är upphov till dokumentet, följt av ett kommatecken. I det här fallet skulle det vara United Nations. Skriv dokumentets titel med kursiv stil, följt av ett kommatecken. ) är en hänvisning i texten till den källa (bok, artikel etc.) där du hämtat underlag till din text. Referenser anges både vid referat och vid citat med en parentes där författarens efternamn, verkets utgivningsår och sidhänvisning ska ingå, t.ex. (Kåreland, 2001, s.
Punitive damages taxable

Referera till barnkonventionen i löpande text apa

Barnkonventionen innehåller regler för barns rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn. Skriva & referera. Referenshantering är en viktig del i att skriva akademiskt. Du behöver vara tydlig med vad som är dina egna åsikter och vad du hämtar någon annanstans ifrån för att inte riskera att bli anklagad för plagiat. Till personlig kommunikation räknas information du fått via t.ex. e-postbrev, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar etc.

Nedan visas grundformatet för hur referenser skrivs i löpande text och i referenslistan. Längre fram i guiden finns fler exempel på referenser till olika typer av källor (se kapitel 2 och framåt). Källhänvisning i löpande text: Enligt Myndigheternas skrivregler skrivs både det officiella namnet på en lag, kortformen och avledningar (som exempelvis lagen istället för enbart lag, som i exemplet nedan, med gemen (liten) inledande bokstav: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) får man Barnkonventionen (1989) Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter UNICEF Sverige (utgivare) Alternativt namn: United Nations Children's Fund Sverige Alternativt namn: FN:s barnfond Se även: Svenska UNICEF-kommittén (tidigare namn) Stockholm : UNICEF Sverige, 2009 Svenska 64 s.
Ingrid mårtensson

blandad bindvavssjukdom symtom
skf headquarters gothenburg
frånvaro outlook
aklagare utbildning
folktandvården orust
ungdomsmottagningen strangnas
billackering jönköping

7. Inordnas i referenslistan under G. I löpande text skrivs ("Gymnasier prövar", 1984).

innehåller många exempel på olika referenser och förklarande text kring hur man följer APA-stilen i sitt skrivande. APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna. I anslutning till varje publikationstyp finns exempel på hur referensen ska utformas i referenslista och i löpande text.

Du hittar också en länk till APA style blog om du vill fördjupa dig. Om du fortfarande använder APA 6 hittar du även den manualen nedan. Vad är nytt i APA 7? APA style blog; APA 6-manual Varje gång du citerar eller refererar, dvs. stödjer dig på någon annans kunskap i din text, ska du göra en hänvisning till källan, en s.k. texthänvisning. Denna innehåller vanligen uppgifterna författarens efternamn, årtal och sidhänvisning, t.ex.